Bemiddelingsdiensten

Onze bemiddelingsdiensten hebben betrekking op drie werkgebieden, te weten:

Handelsontwikkeling
Als intermediair fungeert ATICS bij ondermeer de totstand koming van handels betrekkingen tussen Surinaamse -en buitenlandse ondernemers wat betreft de uitwisseling van goederen en/of diensten. Ook het aantrekken van buitenlandse investeerders, het verrichten van onderzoek naar- en het realiseren van potentiële buitenlandse afzet– en leveringsmarkten van goederen en diensten behoort tot een van de specialiteiten van ATICS. Zo worden contacten gelegd tussen partijen (natuurlijke– en rechtspersonen) en worden deze bij elkaar gebracht ter realisatie van hun doelen.

Juridische bijstand
Door tussenkomst van ATICS bent u ook verzekerd van de juiste juridische bijstand op het gebied van allerhande rechtszaken, middels een netwerk van nationale en internationale advocaten en juristen. Afhankelijk van uw rechtsbehoefte(n) zorgt ATICS voor uw ideale rechts bijstand. Ook voor overeenkomsten betreffende roerende en/of onroerende goederen wordt u de meest ideale bijstand verleend, middels een netwerk van gespecialiseerde en erkende notarissen op nationaal en internationaal vlak.

Politionele assistentie
Heeft u zaken die op politioneel vlak afgehandeld moeten en/of kunnen worden, dan bent u daarvoor ook terecht bij ATICS, waarbij u wordt begeleid in onder andere uw aangifte(n). Dit geldt ook voor natuurlijke– en rechtspersonen van niet Surinaamse
origine, voor wie de taal barrière als een van de obstakels gerekend kan worden. Ook wordt u begeleid bij uw schikkingen voor het oplossen van geschillen tussen partijen ter voorkoming van langdurige civiele rechtszaken, waarmee er enorm veel tijd en geld gepaard kan gaan.

Kantoor Paramaribo

 facebook-placeholder-for-locate-places-on-maps (1) Letitia Vriesdelaan 16
Paramaribo – Suriname,
South – America
 phone-receiver (1) +597 472165 / +597 472166
 smartphone-call (1) +597 8671477 / +597 8837560
 close-envelope (1) info@atics.sr

Kantoor Marowijne

 facebook-placeholder-for-locate-places-on-maps (1) Wilhelminastraat 26
Albina – Suriname

Openingstijden

 time Maandag t/m vrijdag van
08 uur v.m. tot 04 uur n.m.

Copyright 2016 Atics N.V. | All rights reserved.

Webdesign and development by Bit Dynamics